2018-11-29 09:02 #0 av: Eda

Virkade västar som är mycket lätta att göra.
För assisterad påklädning vid funktionsnedsättning kan västarna göras öppningsbara på ryggen.
Beskrivning se: https://textilochtips.wordpress.com/2018/11/27/virkad-vast-som-kan-goras-oppningsbar-pa-ryggen/